Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

O memorijskoj kartici

 • Nije zajamčeno da će memorijska kartica formatirana pomoću računala (operacijski sustavi Windows/Mac) biti kompatibilna s proizvodom.
 • Brzina čitanja/pisanja može se razlikovati ovisno o kombinaciji upotrijebljene memorijske kartice i proizvoda kompatibilnog s memorijskom karticom.
 • U sljedećim slučajevima može doći do oštećenja ili gubitka podataka (podaci neće biti kompenzirani):
  • ako izbacite memorijsku karticu ili isključite proizvod dok čita ili upisuje slikovne datoteke na memorijsku karticu (dok pristupna žaruljica svijetli ili treperi),
  • ako memorijsku karticu upotrebljavate u blizini magneta ili magnetskih polja.
 • Preporučujemo da sigurnosno kopirate važne podatke na tvrdi disk računala.
 • Nemojte stavljati naljepnice ili slične proizvode na memorijsku karticu ili na adapter za memorijsku karticu.
 • Nemojte dopustiti da metalni predmeti dođu u dodir s terminalima i nemojte ih dodirivati.
 • Nemojte savijati, bacati ili snažno pritiskati memorijsku karticu.
 • Nemojte rastavljati ili mijenjati memorijsku karticu.
 • Nemojte dopustiti da se memorijska kartica smoči.
 • Držite memorijsku karticu izvan dohvata male djece. Postoji opasnost da je djeca progutaju.
 • U utor memorijske kartice nemojte umetati ništa osim memorijske kartice kompatibilne veličine. U protivnom može doći do kvara.
 • Nemojte upotrebljavati ili čuvati memorijsku karticu na sljedećim mjestima:
  • mjesta izložena iznimno visokoj temperaturi kao što je automobil parkiran na suncu,
  • mjesta izložena izravnom sunčevom svjetlu,
  • mjesta iznimno visoke vlažnosti ili mjesta izložena korozivnim plinovima.

O kompatibilnosti slikovnih podataka

 • Datoteke sa slikovnim podacima snimljene na memorijskoj kartici pomoću ovog proizvoda u skladu su s univerzalnim standardom “Design rule for Camera File system” koji je ustanovilo udruženje JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
 • Ako ne možete upotrebljavati memorijske kartice korištene u drugom uređaju, formatirajte ih pomoću ovog proizvoda. Imajte na umu da se formatiranjem brišu svi podaci na memorijskoj kartici.
 • U sljedećim situacijama možda nećete moći reproducirati slike pomoću ovog uređaja:
  • tijekom reprodukcije slikovnih podataka koje ste izmijenili na računalu,
  • tijekom reprodukcije slikovnih podataka snimljenih drugim uređajima.

O medijima Memory Stick

Mediji Memory Stick Micro:
Snimanje/reprodukcija: nije podržano
Mediji Memory Stick Micro (Mark2):
Snimanje/reprodukcija: podržano
 • Ovaj proizvod ne podržava 8-bitni paralelni prijenos podataka, ali podržava 4-bitni paralelni prijenos podataka jednako kao mediji Memory Stick PRO Duo.
 • Ovaj proizvod ne može snimati ili reproducirati podatke koji upotrebljavaju tehnologiju MagicGate. MagicGate je tehnologija za zaštitu autorskih prava koja snima i prenosi sadržaje u kodiranom formatu.