Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Napomene o izbornoj dodatnoj opremi

  • Preporučujemo upotrebu originalne dodatne opreme tvrtke Sony.
  • Originalna dodatna oprema tvrtke Sony možda neće biti dostupna u nekim državama/regijama.