Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

O zaštitnim znakovima

 • Handycam i su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
 • AVCHD, AVCHD logotip, AVCHD Progressive i AVCHD Progressive logotip su zaštitni znakovi tvrtki Panasonic Corporation i Sony Corporation.
 • PlayMemories Home, logotip PlayMemories Home, PlayMemories Online, logotip PlayMemories Online, PlayMemories Mobile i logotip PlayMemories Mobile zaštitni su znakovi tvrtke Sony Corporation.
 • Memory Stick, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick Micro, Memory Stick XC-HG Duo, , MagicGate, , MagicGate Memory Stick i MagicGate Memory Stick Duo zaštitni su znakovi tvrtke Sony Corporation.
 • BIONZ X je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
 • BRAVIA i Photo TV HD zaštitni su znakovi tvrtke Sony Corporation.
 • "Blu-ray Disc™" i "Blu-ray™" zaštitni su znakovi udruženja Blu-ray Disc Association.
 • Dolby i simbol s dvostrukim slovom D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
 • Izrazi HDMI, logotip HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
 • Microsoft, Windows i Windows Vista registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
 • Mac i Mac OS registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim državama.
 • iPhone i iPad zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama.
 • iOS je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Cisco Systems Inc.
 • Intel, Pentium i Intel Core zaštitni su znakovi tvrtke Intel Corporation u SAD-u i/ili drugim državama.
 • Android i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc.
 • Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA i WPA2 registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
 • DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni su znakovi tvrtke Digital Living Network Alliance.
 • N mark je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
 • "" i "PlayStation" registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
 • microSDXC logotip zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.
 • Facebook i logotip "f" zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Facebook, Inc.
 • YouTube i logotip YouTube zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Google Inc.
 • Svi drugi ovdje navedeni nazivi proizvoda mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi drugih tvrtki. Osim toga, ™ i ® nisu spomenuti u svakom slučaju u ovom vodiču za pomoć.

Uživajte još više u korištenju uređaja PlayStation 3 preuzimanjem aplikacije za PlayStation 3 iz trgovine PlayStation Store (tamo gdje je dostupno).

Aplikacija za PlayStation 3 zahtijeva račun za PlayStation Network i preuzimanje aplikacije. Dostupno u područjima u kojima je dostupna trgovina PlayStation Store.