Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Napomene o licenci

SVAKO KORIŠTENJE OVOG PROIZVODA DRUGAČIJE OD OSOBNE UPOTREBE ZA KODIRANJE VIDEOSADRŽAJA SUKLADNO STANDARDU MPEG-2 ZA KODIRANJE ZAPAKIRANIH MEDIJA JE IZRIČITO ZABRANJENO BEZ LICENCE PRIMJENJIVIH PATENATA U MPEG-2 PORTFELJU PATENTA ČIJA JE LICENCA DOSTUPNA OD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

OVAJ PROIZVOD LICENCIRAN JE U SKLOPU LICENCE PORTFELJA PATENTA AVC ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU KOJOM OMOGUĆUJE KORISNIKU

(i) KODIRANJE VIDEOSADRŽAJA U SKLADU S AVC STANDARDOM ("AVC VIDEO") I/ILI

(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOSADRŽAJA KOJI JE KODIRAO POTROŠAČ U SKLOPU OSOBNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI JE PRIBAVLJEN OD DAVATELJA VIDEOSADRŽAJA KOJI IMA LICENCU ZA DAVANJE AVC VIDEOSADRŽAJA.

NIJEDNA LICENCA NEĆE BITI DANA NITI ĆE BITI IMPLICIRANA ZA BILO KAKVU DRUGU UPOTREBU.

DODATNE INFORMACIJE ZATRAŽITE OD TVRTKE MPEG LA, L.L.C.

VIDI <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

Uz ovaj proizvod dolazi softver koji se upotrebljava na temelju licenčnih ugovora s vlasnicima autorskih prava. Kako bismo udovoljili zahtjevima vlasnika autorskih prava za softverske aplikacije, obvezni smo vas informirati o sljedećem. Pročitajte sljedeće odjeljke.

Kopije licence (na engleskom) pohranjene su u unutarnjoj memoriji ovog proizvoda. Uspostavite vezu masovne pohrane između ovog proizvoda i računala te pročitajte datoteke u mapi "LICENSE" u "PMHOME".

O GNU GPL/LGPL primijenjenom softveru

Softver koji je pogodan za sljedeću licencu GNU General Public License (u nastavu "GPL") ili GNU Lesse General Public License (u nastavku "LGPL") uključen je u ovaj proizvod.

To znači da imate pravo pristupa, izmjene i redistribucije izvornog koda ovih softverskih programa sukladno uvjetima koje određuju GPL/LGPL.

Izvorni se kod nalazi na internetu. Upotrijebite sljedeći URL za preuzimanje. Pri preuzimanju izvornog koda, kao model ovog proizvoda odaberite HDR-PJ800.

http://www.sony.net/Products/Linux/

Ako je moguće, nemojte nas kontaktirati vezano uz sadržaj izvornog koda.

Kopije licence (na engleskom) pohranjene su u unutarnjoj memoriji ovog proizvoda. Uspostavite vezu masovne pohrane između ovog proizvoda i računala te pročitajte datoteke u mapi "LICENSE" u "PMHOME."