Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Povećanja zuma

Kada snimate video sa SteadyShot postavljenim na [Active]

45 puta

Kada snimate video ili fotografiju sa SteadyShot postavljenim na [Standard] ili [Off]

54 puta

Kad je [Digital Zoom] postavljen na [320x]

320 puta