Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Reprodukcija MP4 filmova (HD filmovi) (promjena formata filmova)

Format filma koji se reproducira ili uređuje može se promijeniti na zaslonu Event View.

  1. Pritisnite (Prikaži slike) kako biste ušli u način rada za reprodukciju.
  2. Odaberite format filma koji želite reproducirati iz ili u gornjem desnom uglu LCD zaslona.

    • Format filma koji se reproducira ili uređuje bit će promijenjen.