Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Spremanje reprodukcije istaknutih dijelova (Scenario Save)

Možete spremiti omiljenu Reprodukciju istaknutih dijelova kao “Scenarij”. Moguće je spremanje do 8 scenarija.

  1. Odaberite [Replay] na LCD zaslonu nakon završetka Reprodukcije istaknutih dijelova.
  2. Kada Reprodukcija istaknutih dijelova opet započne, odaberite – [Scenario Save].

Napomena

  • Scenariji se mogu reproducirati samo na ovom proizvodu.