Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Reprodukcija spremljenog scenarija

Možete reproducirati Scenarije reprodukcije istaknutih dijelova spremljene na proizvodu.

  1. Odaberite – [Playback Function] – [Scenario], odaberite željeni scenarij, a zatim odaberite .

Savjet

  • Za brisanje spremljenog scenarija odaberite - [Erase]/[Erase All] na zaslonu [Scenario].