Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Reproduciranje slika s vanjskog medijskog uređaja na proizvodu

Reproduciranje slika spremljenih na vanjskom medijskom uređaju proizvoda.

  1. Povežite proizvod s vanjskim medijskim uređajem pomoću USB adapterskog kabela (prodaje se zasebno).

    A: USB adapterski kabel (prodaje se zasebno)

  2. Odaberite [Play without copying.], a onda odaberite sliku koju želite vidjeti.

Savjet

  • Slike također možete prikazati na TV-u spojenom na proizvod.
  • Kad je priključen vanjski medijski uređaj, pojavit će se na zaslonu Event View.
  • Da biste reproducirali slike spremljene na vanjskom medijskom uređaju preko svojeg računala, odaberite jedinicu koja predstavlja vanjski medijski uređaj na softveru PlayMemories Home i reproducirajte filmove.