Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Punjenje kompleta baterija pomoću adaptera za izmjeničnu struju.

Komplet baterija punite pomoću priloženog adaptera za izmjeničnu struju. Najprije spojite komplet baterija.

 1. Zatvorite LCD zaslon.

 2. Izvucite ugrađeni USB kabel iz proizvoda.

 3. Uključite proizvod u strujnu utičnicu (wall socket) pomoću pomoćnog kabela za USB vezu i adaptera za izmjeničnu struju.
  • Žaruljica POWER/CHG (punjenje) postaje narančasta.
  • Žaruljica POWER/CHG (punjenje) isključuje se kada je komplet baterija potpuno napunjen. Isključite pomoćni kabel za USB vezu iz proizvoda.

  A: Pomoćni kabel za USB vezu

  B: Adapter za izmjeničnu struju

Pospremanje ugrađenog USB kabela

Nakon upotrebe vratite ugrađeni USB kabel u džep remena za hvatanje.

Napomena

 • Oblik adaptera za izmjeničnu struju razlikuje se ovisno o državi/regiji.
 • Obratite pozornost na sljedeće napomene u vezi s upotrebom adapterom za izmjeničnu struju.
  • Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju služite se strujnom utičnicom (wall socket) u blizini. Ako dođe do nekih smetnji pri upotrebi uređaja, odmah isključite adapter za izmjeničnu struju iz strujne utičnice (zidna utičnica).
  • Ne upotrebljavajte adapter za izmjeničnu struju u skučenom prostoru, na primjer između zida i pokućstva.
  • Pazite da USB priključak adaptera za izmjeničnu struju ili terminal baterije ne dodiruje bilo kakve metalne predmete kako ne bi došlo do kratkog spoja. To može uzrokovati kvar.
  • Za isključivanje adaptera za izmjeničnu struju iz proizvoda najprije isključite pomoćni kabel za USB vezu iz adaptera za izmjeničnu struju, a zatim isključite proizvod iz pomoćnog kabela za USB vezu držeći za priključnice.

Savjet

 • Preporučujemo da bateriju punite unutar raspona temperature od 10°C do 30°C.