Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Povezivanje s pametnim telefonom sa sustavom Android ili s tabletom

Pokazuje kako se proizvod može povezati na pametni telefon ili tablet sa sustavom Android. Najprije prikažite SSID i lozinku odabirući [Send to Smartphone] ili [Ctrl with Smartphone] na proizvodu.

  1. Pokrenite aplikaciju PlayMemories Mobile na pametnom telefonu.

  2. Odaberite SSID koji je prikazan na proizvodu.

  3. Unesite lozinku koja je prikazana na proizvodu.