Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Napajanje se iznenada isključuje.

  • Koristite adapter za izmjeničnu struju.
  • Radi štednje baterije, proizvod se prema zadanoj postavci automatski isključuje ako ne radite ništa više od 2 minute ([Power Save]). Promijenite postavku načina [Power Save], ili ponovno uključite napajanje.
  • Napunite komplet baterija.