Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Funkcija SteadyShot ne radi.

  • Postavite [SteadyShot] na [Intelligent Active], [Active] ili [Standard], [SteadyShot] na [On].
  • Čak i kad je [SteadyShot] postavljen na [Intelligent Active], [Active] ili [Standard], ili [SteadyShot] je postavljen na [On], ovaj proizvod možda neće moći kompenzirati previše vibracija.