Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

[Monitor Brightness] se ne može postaviti.

  • Ne možete postaviti [Monitor Brightness] kada:
    • je LCD zaslon zatvoren tako da je okrenut prema van.
    • se upotrebljava napajanje preko adaptera za izmjeničnu struju.