Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

PlayMemories Home ne može se instalirati.

  • Za instalaciju PlayMemories Home potrebna je internetska veza.
  • Provjerite okruženje računala ili instalacijski postupak potreban za instalaciju PlayMemories Home.