Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Motion Interval ADJ

Prilagođava intervale zaostalih slika videosnimke kretanja.

  1. – [Setup] – [Playback Settings] – [Motion Interval ADJ].
  2. Prilagodba postavke vrijednosti intervala zaostalih slika s /.
  3. Odaberite .