Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Gledanje putanje objekta koji se kreće (Motion Shot Video)

Možete pogledati putanje objekta koji se brzo kreće.

  1. Na zaslonu Event View, reproducirajte željeni film i odaberite .

    Da biste zaustavili reprodukciju [Motion Shot Video] odaberite .

Napomena

  • [Motion Shot Video] ne mogu se spremiti kao filmovi.
  • Putanje objekata koji se kreću neće se moći ocrtati ako se objekt sporo kreće ili se gotovo uopće ne kreće.

Savjet

  • Ako ova funkcija ne radi kako želite, možete upotrijebiti da biste promijenili interval putanja koje se ocrtavaju.
  • Možete snimiti fotografije svojih omiljenih prizora [Motion Shot Video] ([Photo Capture]).