Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Delovi i kontrole (LCD monitor)

  1. Ručica PROJECTOR FOCUS (HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E)
  2. Višesmerni birač
  3. Dugme (Pregled slika)
  4. Dugme PROJECTOR (HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E)
  5. LCD monitor

    Ako rotirate LCD panel za 180 stepeni, možete da zatvorite LCD monitor sa ekranom ka napolju. To je prikladno prilikom upravljanja reprodukcijom.

  6. Objektiv projektora (HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E)