Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Rešavanje problema

Rešavanje problema

Ako imate problema

Opšte radnje

Baterije/izvori napajanja

Monitor

Memorijska kartica

Snimanje

Reprodukcija

Wi-Fi

Izmena filmova/fotografija na ovom proizvodu

Reprodukcija na TV-u

Kopiranje/Povezivanje na druge uređaje

Povezivanje na računar

Ekran za samodijagnozu/indikatori upozorenja

Ekran za samodijagnozu/indikatori upozorenja

Poruke upozorenja

Poruke upozorenja