Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Vreme punjenja / vreme snimanja filmova / broj fotografija koje je moguće snimiti