Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Korišćenje uređaja

Pre korišćenja

Informacije o modelima

Delovi i kontrole

Indikatori na ekranu

Korišćenje uređaja

Početni koraci

Provera pakovanja

Pripreme izvora napajanja

Početna podešavanja

Priprema memorijske kartice

Snimanje

Snimanje filmova/fotografija

Korisne funkcije za snimanje

Reprodukcija

Reprodukcija slika pomoću Event View

Reprodukcija slika pomoću funkcije Highlight Playback

Reprodukcija MP4 filmova (HD film) (prebacivanje formata filma)

Uređivanje slika na ekranu za reprodukciju

Korišćenje ugrađenog projektora

Reprodukcija slika na TV-u visoke rezolucije

Reprodukcija slika na TV-u niske rezolucije

Čuvanje slika na spoljnom uređaju

Korišćenje softvera „PlayMemories Home“

Čuvanje slika na spoljnom medijskom uređaju

Kreiranje diska uz pomoć rikordera

Korišćenje Wi-Fi funkcije

Šta možete da radite pomoću funkcije Wi-Fi

Upravljanje pomoću pametnog telefona

Prenos slika na pametni telefon

Prenos slika na računar

Prenos slika na TV

Povezivanje na pametni telefon

Instaliranje softvera „PlayMemories Mobile“

Radnje u meniju

Korišćenje stavki u meniju

Režim snimanja

Camera/Mic

Kvalitet/veličina slike

Funkcija reprodukcije

Uređivanje/Kopiranje

Setup

Vreme punjenja / vreme snimanja filmova / broj fotografija koje je moguće snimiti

Provera vremena punjenja

Očekivana vremena snimanja i reprodukovanja za pojedinačne baterije

Očekivano vreme snimanja filmova i broj fotografija koje je moguće snimiti kada se koristi unutrašnja memorija

Očekivano vreme za snimanje filmova i broj fotografija koje je moguće snimiti kada se koriste memorijske kartice

Brzina protoka bitova za svaki režim snimanja

Pikseli snimljeni u svakoj veličini slike za fotografije

Dodatne informacije

Mere opreza

Rukovanje ovim proizvodom

Održavanje

Korišćenje ovog proizvoda širom sveta

Zaštićeni znakovi

Licenca

Uvećanja zuma