Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Delovi i kontrole (bočno)

  1. Zvučnik
  2. Otvor za umetanje memorijske kartice
  3. Lampica za pristup memorijskoj kartici

    Dok lampica svetli ili treperi, ovaj proizvod čita ili piše podatke.

  4. Priključak HDMI OUT
  5. Priključak PROJECTOR IN (HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E)