Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Sadržaj pakovanja

Brojevi u zagradama ( ) označavaju isporučenu količinu.

Kamkorder (1)

Adapter za naizmeničnu struju (1)

  • Oblik adaptera za naizmeničnu struju se razlikuje u zavisnosti od zemlje/regiona.

HDMI kabl (1)

Pomoćni kabl za USB vezu (1)

Komplet punjivih baterija NP-FV50 (1)

  • Kada koristite ovaj proizvod dok je povezan na zidnu utičnicu, recimo u toku punjenja, uverite se da je komplet baterija postavljen u ovaj proizvod.

Uputstvo za upotrebu” (1)

Savet

  • Pomoćni kabl za USB vezu je osmišljen za korišćenje samo sa ovim proizvodom. Koristite taj kabl kada je USB kabl ugrađen u ovaj proizvod prekratak za povezivanje.