Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Uključivanje napajanja

Uključite ovaj proizvod.

  1. Otvorite LCD monitor ovog proizvoda i uključite napajanje.

Isključivanje napajanja

Zatvorite LCD monitor.