Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Postavka jezika, datuma i vremena

Podesite jezik, datum i vreme kada koristite ovaj proizvod prvi put.

 1. Otvorite LCD monitor ovog proizvoda i uključite napajanje.
 2. Izaberite željeni jezik, a zatim izaberite [Next].

  Savet

  • Izaberite dugme na LCD monitoru koristeći višesmerni birač.
 3. Izaberite željeno geografsko područje koristeći /, a zatim izaberite [Next].

 4. Postavite [Daylight Savings] ili [Summer Time], izaberite format datuma, datum i vreme.
  • Ako [Daylight Savings] ili [Summer Time] postavite na [On], sat će pomeriti 1 sat više.
  • Kada izaberete datum i vreme, izaberite jednu od stavki i prilagodite vrednost koristeći /.
  • Kada izaberete , radnja postavke datuma i vremena je dovršena.

Savet

 • Datum i vreme se snimaju automatski i mogu da budu prikazani samo u toku reprodukcije. Da biste ih prikazali, izaberite – [Setup] – [Playback Settings] – [Data Code] – [Date/Time].