Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Prilagođavanje ugla LCD monitora radi lakšeg pregleda

Možete da prilagodite ugao LCD monitora radi lakšeg pregleda.

  1. Prvo otvorite LCD monitor ovog proizvoda 90 stepeni u odnosu na proizvod (), a zatim prilagodite ugao ().