Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Prikaz na ekranu Event View

Objašnjene su stavke prikazane na ekranu Event View

Ekran Event View

 1. Prelazak na ekran MENU
 2. Naziv događaja
 3. Na prethodni događaj
 4. Režim snimanja filma/fotografije
 5. Reprodukovanje kratkih filmova (Highlight Playback)
 6. Preostali kapacitet baterije
 7. Prebacivanje formata za filmove (HD/MP4)
 8. Događaji
 9. Na sledeći događaj
 10. Traka protoka vremena 
 11. Promena skale događaja (približno 3 meseca/1,5 godina)

Ekran indeksa

 1. Naziv događaja
 2. Zatvaranje ekrana indeksa
 3. Na prethodni događaj
 4. Na sledeći događaj
 5. Režim snimanja filma/fotografije
 6. Poslednja reprodukovana slika
 7. Vreme snimanja/broj fotografija
 8. Prebacivanje između ekrana za reprodukciju filma/fotografije
 9. Film
 10. Fotografija

Savet

 • Slike smanjene veličine koje vam omogućuju da istovremeno vidite mnogo slika u indeksu nazivaju se „sličice“.