Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Deljenje filma

Deli snimljeni film na željenom mestu.

  1. Izaberite – [Divide] na ekranu za reprodukciju filma.

  2. Mesto na kojem želite da podelite film na scene izaberite koristeći /, a zatim izaberite .

    A: Vraća se na početak izabranog filma

    B: Prilagođava mesto za deljenje sa više preciznosti

Napomena

  • Može da dođe do male razlike između mesta koje ste izabrali i stvarnog mesta za deljenje, jer ovaj proizvod bira mesto za deljenje na osnovu koraka od oko pola sekunde.
  • Nije moguće deliti MP4 film.