Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Snimanje fotografije iz filma (modeli sa unutrašnjom memorijom ili modeli sa USB IN/OUT priključcima)

Možete da snimate slike iz filmova snimljenih na ovom proizvodu.

 1. Izaberite funkciju – [Photo Capture] koja se prikazuje na ekranu za reprodukciju filma.

 2. Scenu koju želite da snimite kao fotografiju izaberite koristeći dugmad /, a zatim izaberite .

  • Veličina slike fotografije će biti [2,1 M].

  A: Vraća se na početak izabranog filma

  B: Prilagođava mesto za snimanje sa više preciznosti

Napomena

 • Ne možete da snimate fotografije iz filma sačuvanog na memorijsku karticu. (modeli samo sa izlaznim USB priključkom)

Savet

 • Datum i vreme snimanja izvučenih fotografija su isti kao i datum i vreme snimanja filmova.
 • Ako film iz kojeg snimate fotografije nema zapis vremena, kao datum i vreme fotografije će biti izabrani datum i vreme kad ste je snimili iz filma.