Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Napomene o korišćenju projektora (modeli sa projektorom)

 • LCD monitor se isključuje dok se slika projektuje.
 • Obratite pažnju na sledeće radnje ili situacije dok koristite projektor.
  • Vodite računa da ne projektujete slike u pravcu očiju.
  • Vodite računa da ne dodirujete objektiv projektora.
  • LCD monitor i objektiv projektora postaju vreli tokom upotrebe.
  • Korišćenje projektora skraćuje trajanje baterije (preporučuje se upotreba adaptera za naizmeničnu struju).
 • Sledeće radnje nisu dostupne dok koristite projektor.
  • Rad ovog proizvoda dok je LCD monitor zatvoren
  • Nekoliko drugih funkcija
 • Kada projektovane slike sadrže mnogo crne boje, može da se prikaže blaga nejednakost boja. To je posledica odbleska svetla u objektivu projektora i nije kvar.