Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Povezivanje ovog proizvoda na TV visoke rezolucije

Možete da reprodukujete filmove u kvalitetu slike visoke rezolucije (HD) povezujući ovaj proizvod sa HDMI kompatibilnim TV-om.

  1. Prebacite ulaz TV-a na povezani priključak.
  2. Povežite HDMI kabl () (isporučen) na priključak HDMI OUT () na ovom proizvodu i na priključak za HDMI ulaz () na TV-u.
  3. Reprodukujte film ili fotografiju na ovom proizvodu.

Napomena

  • Pogledajte i priručnik za upotrebu TV-a.
  • Koristite adapter za naizmeničnu struju kao izvor napajanja.
  • Ako TV nema ulazni HDMI priključak, koristite AV kabl (prodaje se zasebno).
  • Ako povežete ovaj proizvod sa TV-om koristeći više od jednog tipa kabla za izlaz slika, HDMI ulaz uzima prioritet na TV-u.