Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

O HDMI kablu

  • Koristite isporučeni HDMI kabl ili HDMI kabl sa logotipom HDMI.
  • Koristite HDMI mikro-priključak na jednom kraju (za ovaj proizvod) i utikač prikladan za povezivanje TV-a na drugom kraju.
  • Slike zaštićene autorskim pravima nisu izlaz iz HDMI OUT priključka ovog proizvoda.
  • Neki TV aparati možda neće raditi ispravno (npr. neće imati zvuk ili sliku) sa ovom vezom.
  • Ne povezujte HDMI OUT priključak ovog proizvoda na priključak HDMI OUT spoljnog uređaja, jer to može da dovede do kvara. HDMI (multimedijski interfejs visoke rezolucije) je interfejs za prenos video/audio signala. HDMI OUT priključak emituje slike visokog kvaliteta i digitalni audio.