Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Povezivanje ovog proizvoda na TV niske rezolucije

Reprodukujte slike ovim proizvodom povezanim sa TV-om pomoću AV kabla (prodaje se zasebno).

A: AV kabl (prodaje se zasebno)

  1. Prebacite ulaz TV-a na povezani priključak.
  2. Povežite Multi/Mikro USB priključak na ovom proizvodu i VIDEO/AUDIO priključak TV-a pomoću AV kabla (prodaje se zasebno).
  3. Reprodukujte film ili fotografiju na ovom proizvodu.

Napomena

  • Pogledajte i priručnik za upotrebu TV-a.
  • Koristite adapter za naizmeničnu struju kao izvor napajanja.