Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Korišćenje softvera „PlayMemories Home“

Softver „PlayMemories Home“ vam omogućava da uvezete filmove i slike na računar i da ih koristite na različite načine.

A: Uvoz slika sa ovog proizvoda.

B: Za Windows PC su dostupne i sledeće funkcije.

C: Pregled slika u kalendaru

D: Kreiranje filmskog diska

E: Otpremanje slika na usluge na internetu

F: Reprodukovanje uvezenih slika

G: Deljenje slika na usluzi „PlayMemories Online“

Instaliranje softvera „PlayMemories Home“ na računar

„PlayMemories Home“ možete da preuzmete sa sledeće URL adrese.

www.sony.net/pm/