Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Provera računarskog sistema

Računarske zahteve za softver možete da proverite na sledećoj URL adresi.

www.sony.net/pcenv/