Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Prekidanje veze ovog proizvoda sa računarom

Iskopčajte ovaj proizvod iz računara sa kojim je povezan pomoću ugrađenog USB kabla.

  1. Kliknite na na traci zadataka, a zatim kliknite na ikonu .
    • Ako koristite Windows Vista računar, kliknite na na traci zadataka.
  2. Kliknite na poruku koja se prikazuje na ekranu računara.
  3. Izaberite na LCD monitoru, a zatim iskopčajte ugrađeni USB kabl.

Napomena

  • Ako koristite Mac računar, pre prekidanja veze prevucite ikonu memorijske kartice ili ikonu disk jedinice na ikonu korpe za otpatke. Veza sa računarom će se prekinuti.
  • Ako koristite Windows 7 ili Windows 8 računar, ikona za prekid veze se možda neće prikazati. U tom slučaju, vezu možete da prekinete bez izvođenja navedenih radnji.