Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Kreiranje Blu-ray diska

Od AVCHD filma koji je uvezen na računar možete da kreirate Blu-ray disk.

Da biste kreirali Blu-ray disk morate da instalirate „BD Add-on Software“.

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

  • Morate da imate računar koji može da kreira Blu-ray diskove.
  • BD-R (neprepisivi) i BD-RE (prepisivi) mediji su dostupni za kreiranje Blu-ray diskova. Ne možete da dodajete sadržaje bilo kog tipa na disk nakon što ste ga kreirali.
  • Da biste reprodukovali Blu-ray disc koji je kreiran sa filmom snimljenim u kvalitetu slike [60p Quality ] (modeli sa NTSC sistemom boja) / [50p Quality ] (modeli sa PAL sistemom boja), potreban vam je uređaj koji odgovara AVCHD formatu verzije 2.0.