Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

O softveru „PlayMemories Mobile“

Da biste obavili radnje kao što su [Ctrl with Smartphone] i [Send to Smartphone], potrebna je aplikacija „PlayMemories Mobile“ za pametni telefon. Instalirajte aplikaciju iz prodavnice aplikacija za vaš pametni telefon.

Ako je aplikacija „PlayMemories Mobile“ već instalirana na vašem pametnom telefonu, ažurirajte je na najnoviju verziju.

Detaljnije informacije o aplikaciji „PlayMemories Mobile“ možete da vidite na stranici za podršku (www.sony.net/pmm/).