Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Stavke menija za postavke

Ovaj proizvod ima različite stavke menija u okviru svake od 6 kategorija menija.

  1. Izaberite .

  2. Izaberite kategoriju.

  3. Izaberite željenu stavku menija.

Napomena

  • Izaberite da biste dovršili postavku ili da biste se vratili na prethodni ekran.

Brzo nalaženje stavke menija

Meniji [Camera/Mic] i [Setup] imaju potkategorije. Izaberite ikonu potkategorije da biste mogli da izaberete željenu stavku menija.

A: Ikone potkategorija

Kada ne možete da izaberete stavku menija

Neke stavke menija ili postavke nisu dostupne, u zavisnosti od postavki ovog proizvoda. Kada izaberete zasivljene stavke ili postavke, ovaj proizvod prikazuje razlog zašto ne možete da izaberete tu stavku menija.