Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Exposure

Možete ručno da popravite svetlinu slike. Prilagodite svetlinu kada je objekat suviše svetao ili suviše taman.

  1. – [Camera/Mic] – [Manual Settings] – [Exposure] – željena postavka.

Opis stavki menija

Auto (podrazumevana postavka):
Ekspozicija se prilagođava automatski.
Ručno:
Izaberite ako je objekat beo ili je pozadinsko osvetljenje sjajno ili izaberite ako je objekat crn ili je osvetljenje zatamnjeno.