Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Focus

Možete ručno da podesite fokus. Ovu funkciju možete da izaberete i kada namerno želite da fokusirate određeni objekat.

  1. – [Camera/Mic] – [Manual Settings] – [Focus] – željena postavka.

Opis stavki menija

Automatski (podrazumevana postavka):
Fokus se prilagođava automatski.
Ručno:

se prikazuje.

Prilagodite fokus koristeći (obližnji objekat) ili (udaljeni objekat). se prikazuje kada fokus ne može da se prilagodi bliže, a se prikazuje kada fokus ne može da se prilagodi dalje.

Napomena

  • Minimalno moguće rastojanje između ovog proizvoda i objekta na kojem je moguće održati oštar fokus je 1 cm (oko 13/32 inča) za široki ugao i oko 80 cm (oko 31 1/2 inča) za telefoto.

Savet

  • Lakše je da fokusirate objekat tako što ćete pomeriti ručicu za motorizovani zum prema T (telefoto) da podesite fokus, a zatim prema W (široki ugao) da podesile zum za snimanje. Kada objekat želite da snimite u krupnom planu, pomerite ručicu za motorizovani zum prema W (široki ugao), a zatim podesite fokus.
  • Ovaj proizvod prikazuje informacije o udaljenosti fokusiranja tokom nekoliko sekundi kada je [Focus] postavljen na [Manual] ili kada ručno podešavate fokus. Možete da koristite ove informacije kao vodič kada je objekat taman a prilagođavanje fokusa teško.
  • Informacija o udaljenosti fokusiranja se neće prikazati pravilno ako koristite konverterski objektiv (prodaje se zasebno).