Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Picture Effect

Omogućava vam da snimate upečatljivije slike tako što ćete izabrati željeni efekat.

  1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Picture Effect] – željena postavka.

Opis stavki menija

Off (podrazumevana postavka):
Ne koristi se funkcija Picture Effect.
(Toy Camera):
Omogućava da snimite sliku koja ima jedinstvene tonove boja sa zatamnjenim bojama okruženja. Izaberite željeni efekat u postavci [OPTION].
(Pop Color):
Omogućava da snimate živopisne slike u pop-art stilu, sa naglaskom na tonove boja.
(Posterization):
Kreiranje apstraktnog izgleda sa jakim kontrastom i jakim naglašavanjem osnovnih boja ili u crno-beloj tehnici. Izaberite željeni efekat u postavci [OPTION].
(Retro Photo):
Kreiranje izgleda koji podseća na stare fotografije sa sepija tonovima i slabim kontrastom.
(Soft High-key):
Omogućava da snimate umekšane, čiste slike sa naglaskom na svetlinu.
(Partial Color):
Omogućava da snimate slike koje ostavljaju jak utisak tako što ostavljaju određenu boju na delovima monohromne slike. Izaberite željeni efekat u postavci [OPTION].
(High Contrast Mono.):
Kreiranje intenzivne, visoko kontrastne crno-bele slike.

Napomena

  • Kada izaberete stavku [Picture Effect], sledeće funkcije nisu dostupne.
    • Snimanje fotografija u režimu snimanja filmova
    • Neke druge funkcije