Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Fader

Možete da snimite prelaz sa sledećim efektima koje ćete dodati u interval između scena. Izaberite željeni efekat u režimu [STBY] (za efekat ulaznog prelaza) ili [REC] (za efekat izlaznog prelaza).

  1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Fader] – željena postavka.

Opis stavki menija

Off (podrazumevana postavka):
Ne koristi se efekat.
White Fader():

Efekat ulaznog/izlaznog prelaza sa belom bojom.

A: Izlazni

B: Ulazni

Black Fader():

Efekat ulaznog/izlaznog prelaza sa crnom bojom.

Slike snimljene pomoću efekta [Black Fader] možda će se prikazati tamni na indeksnom ekranu.

A: Izlazni

B: Ulazni

Napomena

  • Kada pritisnete START/STOP, postavka se briše.