Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

SteadyShot (Fotografije)

Podrhtavanje kamere je moguće korigovati. Prvo podesite [SteadyShot] na [Off] kada koristite stativ (prodaje se zasebno), slika koju snimate će biti prirodna.

  1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [SteadyShot] – željena postavka.

Opis stavki menija

On (podrazumevana postavka):
Funkcija SteadyShot se koristi.
Off ():
Funkcija SteadyShot se ne koristi.