Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Digital Zoom

Možete da izaberete maksimalni nivo zuma. Imajte u vidu to da se kvalitet slike pogoršava kada koristite digitalni zum.

  1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Digital Zoom] – željena postavka.

Opis stavki menija

Off (podrazumevana postavka):
Digitalni zum ne može da se koristi.
350:
Zum do faktora 350 se izvodi digitalno.