Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Konverterski objektiv

Podesite ovu stavku menija kada želite da koristite konverterski objektiv (prodaje se zasebno) koji je kompatibilan sa ovim proizvodom. Kada koristite konverterski objektiv (prodaje se zasebno), koristite tu funkciju da biste snimali sa optimalnom kompenzacijom podrhtavanja kamere i fokusa za taj objektiv.

  1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Conversion Lens] – željena postavka.

Opis stavki menija

Off (podrazumevana postavka):
Izaberite ovo podešavanje kada ne koristite konverterski objektiv.
Wide Conversion ():
Izaberite ovo podešavanje kada koristite širokougaoni konverterski objektiv.
Tele Conversion ():
Izaberite ovo podešavanje kada koristite telekonverterski objektiv.