Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Auto Back Light

Ovaj proizvod automatski prilagođava ekspoziciju za objekte iza kojih se nalazi osvetljenje.

  1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Auto Back Light] – željena postavka.

Opis stavki menija

On (podrazumevana postavka):
Ekspozicija za objekte iza kojih se nalazi osvetljenje se prilagođava automatski.
Off:
Ekspozicija za objekte iza kojih se nalazi osvetljenje se ne prilagođava.