Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Smile Shutter

Zatvarač se automatski aktivira kada ovaj proizvod prepozna osmeh. Ako ne želite da se fotografije snime automatski, izaberite [Off].

  1. – [Camera/Mic] – [Face] – [Smile Shutter] – željena postavka.

Opis stavki menija

Dual Capture ():
Samo u toku snimanja filma, zatvarač se automatski aktivira kada ovaj proizvod prepozna osmeh.
Always On ():
Zatvarač se automatski aktivira kada ovaj proizvod prepozna osmeh kad god je ovaj proizvod u režimu snimanja.
Off (podrazumevana postavka):
Osmesi se ne prepoznaju, tako da se fotografije ne snimaju automatski.

Napomena

  • Osmesi možda neće biti prepoznati, u zavisnosti od uslova snimanja, uslova objekta i postavke ovog proizvoda.