Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Smile Sensitivity

Postavlja osetljivost prepoznavanja osmeha za korišćenje funkcije Smile Shutter.

  1. – [Camera/Mic] – [Face] – [Smile Sensitivity] – željena postavka.

Opis stavki menija

Big Smile:
Prepoznaje veliki osmeh.
Normal Smile (podrazumevana postavka):
Prepoznaje normalni osmeh.
Slight Smile:
Prepoznaje čak i blag osmeh.