Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Blt-in Zoom Mic

Film možete da snimate sa živahnim zvukom koji je odgovarajući za položaj zuma.

  1. – [Camera/Mic] – [Microphone] – [Blt-in Zoom Mic] – željena postavka.

Opis stavki menija

Off (podrazumevana postavka):
Mikrofon ne snima zvuk tako da prati nivo zumiranja.
On ():
Mikrofon snima zvuk tako što prati nivo zumiranja.